På grund af de forlængede handelstidspunkter på Nasdaq First North har Nordea haft øgede omkostninger til risikostyring og vanskeligheder ved at hedge visse ældre certifikater. Nordea vil derfor indfri og afnotere visse Bull og Bear certifikater. Indehavere af indfriede certifikatervil modtage  kontant betaling (Slutværdien), som beregnes i henhold til de relevante certifikaters vilkår og betingelser, og udbetales ikke senere end 10 dage efter (Slutdagen).
 
Certifikater udstedt under Nordea Bank AB (publ) basisprospekt dateret 6. oktober 2011 indfries i henhold tilde relevante endelige vilkår. Det meddeles hermed at Slutdagen bliver 27. september 2019.
 
Certifikater udstedt under Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland Abp’s basisprospekt dateret 12. juni 2012 indfries i henhold til de relevante endelige vilkår. Det meddeles hermed at Slutdagen bliver 27. september 2019
 
Certifikater udstedt under Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland Abp’s basisprospekt dateret 13. juni 2014 indfries i henhold til klausul §8(a) i de almindelige vilkår. Det meddeles hermed at Slutdagen bliver 27. september 2019
 
Certifikater udstedt under Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland Abp’s basisprospekt dateret 12. juni 2015 indfries i henhold til klausul §8(a) i de almindelige vilkår. Det meddeles hermed at Slutdagen bliver 27. september 2019.
 
Nedenfor ses en udtømmende liste over alle de certifikater, som bliver indfriet og afnoteret.
Nye certifikater er allerede udstedt til at erstatte de berørte certifikater og er tilgængelige for handel. Hvis du er Nordea kunde, så tøv ikke med at kontakte din rådgiver eller en mægler, hvis du har brug for hjælp til at opretholde din eksponering ved brug af nye certifikater. Du kan finde yderligere information på https://www.nordea.dk/privat/produkter/investering/avancerede-produkter/bull-bear.html


InstrumentNDA ISIN
Bull Olie NDDK0060444685
Bear Olie x2 NDDK0060444412
Bull Olie x2 NDDK0060701084
Bear Olie NDDK0060444339
Bull Guld NDDK0060445062
Bull Guld x2 NDDK0060445146
Bear Guld x2 NDDK0060444925
Bear Guld NDDK0060444842
Bull Solv x2 NDDK0060445575
Bull Solv NDDK0060445492
Bear Solv NDDK0060445229
Bear Solv x2 NDDK0060445302
BULL SP500 ND1DK0060611333
BULL SP500 2ND1DK0060613545
BEAR SP500 2ND1DK0060614782
BEAR SP500 ND1DK0060613032
BULL NAS100 ND1DK0060611416
BULL NAS100 2ND1DK0060613628
BEAR NAS100 2ND1DK0060614865
BEAR NAS100 ND1DK0060610798