Vi skal hermed meddele, at der er konstateret fejl i kurserne for to afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest. Følgende afdelinger har været påvirket af fejlen, der skyldes en forkert kursangivelse på nogle værdipapirer i forbindelse med corporate actions, den 11. september 2019.

ISIN-kode Afdeling/andelsklasse Afvigelse Periode
DK0060042026 Nye Markeder -  Akkumulerende, klasse DKK 0,85 pct. 11. september 2019
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,84 pct. 11. september 2019

Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb. Investorer, som ikke har handlet gennem Danske Bank, bedes sende en e-mail til danskeinvest@danskeinvest.com, att.: Chief Controller Lars Peter Halskov Christiansen.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Nikoline Voetmann
Head of Company & Fund Administration