I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 13/2016 og nr. 14/2018 om eventuel etablering af Lalandia i Motala i Sverige kan det oplyses, at forvaltningen i Motala Kommune i dag har indstillet endelige betingede aftaler mellem Lalandia A/S / Lalandia Motala AB og Motala Kommune vedrørende køb af jord til brug for etablering af Lalandia i Motala. Aftalerne er indstillet til godkendelse på kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2019 med efterfølgende forventet tiltræden af Kommunalfuldmægtigene i Motala Kommune den 14. oktober 2019.

Aftalerne med Motala Kommune er betinget af en række forhold, herunder at de af kommunen vedtagne lokalplaner får endelig retskraft, at der udstedes byggetilladelser og at Lalandia Motala AB opnår forhåndssalg af et vist antal ferieboliger.

Aftalerne vil ikke få resultatmæssig påvirkning i 2019.

Vedhæftet fil