Flügger group A/S foretager hermed i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 indberetning til Finanstilsynet. Se vedhæftede.

Med venlig hilsen

Flügger group A/S
Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel

Attachments