Til Nasdaq Copenhagen

19. september 2019

Nykredit Bank A/S - Ekstraordinær generalforsamling

På Nykredit Bank A/S’ ekstraordinære generalforsamling den 19. september 2019 blev det besluttet at gennemføre en kapitalforhøjelse på 2.000 mio. kr.

Nykredit Realkredit A/S har umiddelbart efter generalforsamlingen tegnet samtlige de nyudstedte aktier i Nykredit Bank A/S.

Nykredit Bank A/S’ aktiekapital udgør herefter 10.045 mio. kr.

København, den 19. september 2019

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50

Vedhæftet fil