Source: Jyske Realkredit A/S

Udtrækningsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       20. september 2019
                                                                                                                                                 Meddelelse nr. 102/2019

Udtrækningsmeddelelse


I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om udtrækninger i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit


Web: jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil