9. marts 2020:                Bestyrelsen behandler Årsrapport 2019, der efterfølgende offentliggøres.

30. marts 2020:              Ordinær generalforsamling.

17. august 2020:            Bestyrelsen behandler Halvårsrapport 2020, der efterfølgende offentliggøres.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen


Niels Erik Eberhard
Direktør