Den 2. september 2019 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 8 af 27. august 2019. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. november 2019 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 30 millioner kroner, dog maksimalt 106.397 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Efter nedenstående transaktioner i uge 38 har vi tilbagekøbt 106.397 stk. B-aktier, og derfor er programmet afsluttet den 20. september 2019

Handelsdag Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
I alt seneste meddelelse 65.100 241,6718 15.732.835,17
11: 16. september 2019 9.172 237,9254 2.182.251,77
12: 17. september 2019 10.000 234,7034 2.347.034,00
13: 18. september 2019 8.000 234,4063 1.875.250,40
14: 19. september 2019 9.866 231,6256 2.285.218,17
15: 20. september 2019 4.259 231,8966 987.647,62
I alt akkumuleret i uge 38 41.297 234,3367 9.677.401,96
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet  106.397 238,8248 25.410.237,13

Per Aarsleff Holding A/S ejer herefter i alt 2.475.668 stk. B-aktier a nominelt 2 kr., svarende til 11.63 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal B-aktier i virksomheden er 21.300.000 inklusive egne aktier. Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, tlf. 8744 2222.

Vedhæftede filer