Investeringsforeningen Formuepleje har afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 23. september 2019 kl. 09.00.

Her blev følgende forhold behandlet:

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen ønskede at tilpasse vedtægternes § 6 vedrørende investeringsområde for foreningens obligationsfonde, herunder afdelingerne EM Virksomhedsobligationer, Global High Yield og Obligationer.

Endvidere ønskede bestyrelsen at foretage nævneændring for afdeling Better World fra ”Better World” til ”Better World Environmental Leaders” i vedtægternes § 6.

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer.
Godkendelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse,

Der kan i øvrigt henvises til fondsbørsmeddelelsen af den 3. september 2019, hvor indkaldelse og baggrund for ændringerne er beskrevet.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen
                            

Søren Astrup, direktør                                             
Formuepleje A/S                         

Vedhæftet fil