Copenhagen Capital A/S har indgået aftale om køb af ejendommen beliggende Stavangergade 6, 2100 København Ø med overtagelse den 1. oktober 2019. Købet sker som en selskabsoverdragelse, hvor ejendommen indgår med en værdi på kr. 75,2 mio. 

Ejendommen, der har en særdeles god beliggenhed i Østerbros ambassadekvarter på hjørnet af Kristianiagade og Stavangergade, er opført i røde blankstensmure, med høje gavlkviste og oprindelige palævinduer. Boligudlejningsejendommen har et areal på 2.546 m2 med store herskabelige lejligheder med klassisk trapperum, fyldningsdøre og stuklofter, der hovedsageligt står i de oprindelige planløsninger.

Til delvis finansiering af købet har bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S besluttet at udstede 3.428.571 stk. 8% Copenhagen Capital A/S 2020/24 præferenceaktier til kurs 1,75 svarende til et bruttoprovenu på kr. 6,0 mio. Aktierne tegnes af sælgeren af ejendommen.

Købet ændrer ikke selskabets forventninger til resultatet for 2019, hvor der forventes et resultat før finansielle poster, værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat mellem 8,0 - 11,0 mio. kr. 

Boligudlejningsejendommen i Stavangergade 6 har en attraktiv beliggenhed i Østerbros ambassadekvarter, og ejendommen besidder en betydelig lejereserve. Købet er Copenhagen Capital A/S’s femte akkvisition i 2019, og udviklingen følger ambitionen i forretningsplanen ’Vision 2020’, hvor der forventes en balance på 1 mia. kr. ved udgangen af 2020” udtaler adm. direktør Lars Falster, Copenhagen Capital A/S 

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Adm. direktør Lars Falster
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: lf@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil