I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser LR Realkredit A/S hermed om ydelsesrækker (CK94) pr. den 30. september 2019. 

Oplysningerne fremgår af vedlagte fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil
endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via OMX.

Spørgsmål kan rettes til controller Henrik Damtoft på tlf. 3342 0825.

Med venlig hilsen

LR Realkredit A/S

Vedhæftet fil