Det vises til børsmelding fra Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet") datert 30. august 2019 vedrørende avslutning av utøvelsesperioden for frittstående tegningsretter utstedt av Selskapet i henhold til generalforsamlingens vedtak fra 7. januar 2019 ("Warrants").

Ved utløpet av utøvelsesperioden for Warrants hadde Selskapet mottatt notis om utøvelse av 3 609 277 Warrants, hvilket innebærer at Selskapet har utstedt 3 609 277 nye aksjer, hver pålydende NOK 2,50, og at Selskapet aksjekapital økes med NOK 9 023 192,50.

Kapitalforhøyelsen knyttet til utøvelse av Warrants er nå registrert i Foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen i Selskapet er NOK 38 420 427,50 fordelt på 15 368 171 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. De nye aksjene vil noteres på Oslo Axess så snart som mulig under ticker "ABT".

For nærmere informasjon, kontakt Espen Kvale, konst. adm.dir, telefon +47 916 28 092 eller per e-post espen.kvale@aquabiotech.no.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere.
Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.