Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp:s uppdatering om behandlingsverksamheten för tredje kvartalet 2019

Pressmeddelande, Helsingfors 15 oktober 2019 kl. 9.30 (EEST)

Nexstim Abp:s uppdatering om behandlingsverksamheten för tredje kvartalet 2019

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”företaget”) – företaget som utvecklar och marknadsför en unik teknik som använder sig av hjärnstimulering för att ge individanpassad behandling av egentlig depression – meddelar framsteg i kommersialiseringen av systemet för navigerad hjärnbehandling (Navigated Brain Therapy, NBT®) under tredje kvartalet 2019.

Behandlingsstrategin har medfört fortsatt goda resultat, och företagets bestånd av installerade NBT®-behandlingssystem hade växt till totalt 22 system i slutet av september 2019. I USA fanns totalt 8 installerade NBT®-system och i Europa och övriga världen fanns totalt 14 installerade NBT®-system. Systemen har levererats till kliniker i USA för att behandla egentlig depression samt till sjukhus och kliniker i Europa och övriga världen för att behandla egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Det ökade beståndet av installerade NBT®-system har resulterat i betydligt ökade intäkter från behandlingar. Under tidsperioden 1 januari–30 september 2019 växte intäkterna från behandlingar med 200 procent till 1,1 miljoner euro (1 januari–30 september 2018: 0,4 miljoner euro). De totala intäkterna, inklusive försäljning av NBS-system, växte under 1 januari–30 september 2019 med 37 procent till 2,0 miljoner euro (1 januari–30 september 2018: 1,4 miljoner euro).

Eftersom Nexstims intäkter i större utsträckning har genererats från verksamheten med NBT®-behandling, har andelen återkommande intäkter växt. De återkommande intäkterna (total behandlingsförsäljning minus kapitalförsäljning av NBT®-system) var 61 procent av de totala behandlingsintäkterna under 1 januari–30 september 2019. Nexstim siktar mot en årlig intäkt på ca 100 000 euro för varje etablerat NBT®-system i aktiva kundanläggningar. Under innevarande 12-månaders period, 1 oktober 2018–30 september 2019, nådde Nexstim en genomsnittlig behandlingsintäkt för varje NBT®-system på 81 000 euro.

Alla finansiella uppgifter som presenteras i detta pressmeddelande är oreviderade.

Martin Jamieson, ordförande och VD för Nexstim Abp, kommenterar: ”Nexstims förnyade strategi att kapitalisera på den betydande potentialen i SmartFocus® för behandling av egentlig depression gör goda framsteg. Vi glädjer oss åt att ett växande antal kunder litar på vår unika teknik som utlovar förbättrade behandlingsresultat för patienter med depression i en tid då neurostimulering snabbt har vunnit gehör som en allmänt erkänd behandlingsform. Behandlingsverksamhetens modell tillhandahåller en strategisk möjlighet för Nexstim att bygga upp en återkommande intäkt för verksamheten som siktar både mot ett snabbt växande bestånd av NBT®-behandlingssystem och mot en hög användningsfrekvens av systemen.”

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga