Source: Nexstim Oyj

Ändringar i Nexstim Abp:s styrelse

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 15 oktober 2019 kl 13.50 (EEST)

Ändringar i Nexstim Abp:s styrelse

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), ett företag inom neuromodulering som tagit fram och marknadsför en banbrytande teknik för hjärnstimulering för individanpassad behandling av egentlig depression, meddelar om ändringar i styrelse.

Efter valberedningens sammanträde har Ken Charhut, Nexstims styrelseledamot sedan 2013 och Juliet Thompson, Nexstims styrelseledamot sedan 2015 avgått från Nexstims styrelse. Bolaget kommer senare idag offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma för att välja nya styrelseledamöter, vilka ska ersätta de styrelseledamöter som avgått.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar:
”Vi tackar Ken Charhut och Juliet Thompson för deras långa arbete i Nexstim-styrelsen och i dess kommittéer. Vi önskar dem allt gott i framtiden. Extra Bolagsstämman kommer att klarlägga vidare detaljer om den planerade omstruktureringen ag Nexstim styrelsen.”

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga