Source: Sdiptech AB

Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Sdiptech offentliggör sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2019, fredag den 25 oktober 2019, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 09.30. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Bengt Lejdström kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Telefonkonferens
De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida,  www.sdiptech.com, innan presentationen. För att delta i telefonkonferensen, var god använd följande nummer,
SE: + 46 8 505 583 50
UK: + 44 333 300 9032
US: + 1 833 526 8382

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen webbsänds
En länk till Sdiptechs webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Sändningen går även att nå via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/sdiptech-q3-2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech ABs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech ABs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com.

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 13:00.

Bilaga