eQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

24.10.2019, klo 8:00 

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 35,0 miljoonaa euroa (30,6 M€ 1.1.-30.9.2018).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 34,5 miljoonaa euroa (28,9 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,7 M€).
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 19 prosenttia ja oli 17,9 miljoonaa euroa (15,1 M€).
 • Konsernin tulos oli 14,3 miljoonaa euroa (11,9 M€).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,32 euroa).
 • Konsernin oman pääomarahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (2,6 M€).
 • Varainhoito -segmentin nettoliikevaihto kasvoi 18 prosenttia 31,8 miljoonaan euroon (26,8 M€) sekä liikevoitto 26 prosenttia 18,2 miljoonaan euroon (14,4 M€).
 • Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa (2,3 M€) sekä liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa (0,4 M€).  

Heinä-syyskuu 2019 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 12,1 miljoonaa euroa (10,2 M€ 1.7.-30.9.2018).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 12,0 miljoonaan euroon (9,8 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,5 M€).
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 24 prosenttia ja oli 6,9 miljoonaa euroa (5,6 M€).
 • Konsernin tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (4,4 M€).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,12 euroa).
Avainluvut1-9/191-9/18Muutos %7-9/197-9/18Muutos %1-12/18
Nettoliikevaihto konserni, M€35,030,614 %12,110,218 %45,4
Varainhoito nettoliikevaihto, M€31,826,818 %10,99,318 %36,7
Corporate Finance nettoliikevaihto, M€2,92,328 %1,10,5120 %7,1
Sijoitukset nettoliikevaihto, M€0,21,6-86 %0,10,4-83 %1,8
Konsernihallinto ja eliminoinnit       
nettoliikevaihto, M€0,10,0 0,00,0 -0,1
        
Liikevoitto konserni, M€17,915,119 %6,95,624 %22,4
Varainhoito liikevoitto, M€18,214,426 %6,85,427 %19,5
Corporate Finance liikevoitto, M€0,80,471 %0,40,1590 %3,2
Sijoitukset liikevoitto, M€0,21,6-86 %0,10,4-83 %1,8
Konsernihallinto liikevoitto, M€-1,3-1,4-7 %-0,4-0,323 %-2,1
        
Kauden tulos, M€14,311,920 %5,54,425 %17,8
        
Avainluvut1-9/191-9/18Muutos %7-9/197-9/18Muutos %1-12/18
Tulos / osake, €0,380,3219 %0,150,1225 %0,47
Oma pääoma / osake, €1,521,492 %1,521,492 %1,65
Kulu-tuotto -suhde, konserni, %48,950,9-4 %42,945,6-6 %50,5
        
Likvidit varat, M€18,815,819 %18,815,819 %25,7
Pääomarahastosijoitukset, M€16,417,9-8 %16,417,9-8 %16,9
Korolliset lainat, M€0,00,00 %0,00,00 %0,0
        
Hallinnoitavat varat, Mrd €11,29,025 %11,29,025 %9,5

Toimitusjohtaja Janne Larma

Konsernin tuloskehitys jatkui vahvana. Konsernin liikevoitto on kasvanut 22 peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Konsernin nettoliikevaihto ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana kasvoi 14 prosenttia ollen 35,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto kasvoi 17,9 miljoonaan euroon eli 19 prosenttia. Konsernin tulos nousi 14,3 miljoonaan euroon (11,9 miljoonaa euroa 1.1.-30.9.2018).

eQ Varainhoidon palkkiotuottojen ja liikevoiton kasvu jatkui

Varainhoidon palkkiotuottojen kasvun ajureina ovat jatkaneet kiinteistö- ja Private Equity –varainhoito. Nettomerkintöjen määrä eQ:n kiinteistörahastoissa on pysynyt korkealla tasolla ollen kolmannella vuosineljänneksellä 67 miljoonaa euroa ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 240 miljoonaa euroa. Private Equity –varainhoidossa olemme tänä vuonna keränneet 214 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eQ PE XI US -rahastoon. Kyseinen rahastomme on tähän mennessä eQ:n suurin Private Equity-rahasto. Lisäksi keräsimme eQ Private Credit II -rahastoon 73,5 miljoonaa euroa. Arvioimme sijoittajien kiinnostuksen kiinteistö- ja Private Equity -sijoituksiin pysyvän hyvällä tasolla.

Perinteisessä varainhoidossa eQ:n itse hoitamien rahastojen tuotot ovat olleet erinomaisia. Vuoden alusta 73 prosenttia rahastoista tuotti vertailuindeksiä paremmin ja viimeisen kolmen vuoden aikana 71 prosenttia eQ:n itse hoitamista rahastoista on tuottanut yli vertailuindeksinsä.

eQ Varainhoidon tuloskasvu jatkui vahvana ja liikevoiton kasvu kiihtyi. Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi 18 prosenttia 31,8 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 26 prosenttia 18,2 miljoonaan euroon. Varainhoito –segmentin kulu/tuotto-suhde on jatkanut laskuaan ja oli yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana erinomaisella tasolla, 42,8%.

Adviumin tulos viime vuotta parempi

Corporate Finance -segmentissä Advium on toiminut neuvonantajana ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana kahdeksassa toteutuneessa transaktiossa. Vuoden kolmannella neljänneksellä Advium toimi mm. Starwood Capitalin neuvonantajana, kun se osti yli 2.000 asunnon vuokra-asuntokannan Elolta ja OP-ryhmältä. Toimimme myös neuvonantajana, kun Cobbleyard myi Kalevankadulla, Helsingin ydinkeskustassa, sijaitsevan kiinteistön Conficap Oy:lle.

Adviumin tuotot olivat ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana korkeammat kuin vuosi sitten. Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 2,9 miljoonaa euroa (2,3 M€ 1.1.-30.9.2018) ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa (0,4 M€).

Markkinatilanne yritys- ja kiinteistökaupoissa on yhä hyvä ja arvioimme vuoden viimeisen neljänneksen olevan Adviumille kuluvan vuoden aktiivisin. Suuret vaihtelut palkkiotuotoissa vuosineljänneksittäin ovat tavanomaista corporate finance -liiketoiminnalle.

Sijoitusten tulos viime vuotta matalampi

Sijoitukset -segmentin nettoliikevaihto ja liikevoitto laskivat merkittävästi viime vuodesta. Segmentin liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (1,6 M€). Sijoituksista saatu nettokassavirta oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa (2,6 M€). Pääomarahastosijoitusten käypäarvo oli syyskuun lopussa 16,4 miljoonaa euroa (16,9 M€ 31.12.2018).

Konsernin tase ja vakavaraisuus erittäin vahvat

Konsernin tase on yhä erittäin vahva. Meillä ei ole korollisia lainoja ja likvidien varojen määrä oli kauden lopussa 18,8 miljoonaa euroa. eQ Varainhoito Oy on vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä luopunut sijoituspalvelutoimilupaan sisältäneestä oikeudesta harjoittaa kaupankäyntiä omaan lukuun. Toimilupamuutoksen myötä eQ-konsernin vakavaraisuusvaatimukset ovat muuttuneet ja konsernin vakavaraisuus (CET1) on noussut merkittävästi. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli kauden lopussa 26,3%, kun se vuodenvaihteessa oli 9,6%.

Näkymät

Näkymä tilikauden osalta on yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito -segmentin tuloksen kasvavan selvästi enemmän kuin vuonna 2018.

Puolivuosikatsauksessa totesimme, että on mahdollista, että yksi Private Equity -rahastomme alkaa maksaa tuottosidonnaista palkkiota ensi vuonna eikä tämän vuoden lopussa, kuten olimme vuoden alussa arvioineet. Arviomme on, että kyseinen rahasto alkaa maksaa tuottosidonnaista palkkiota ensi vuonna.

***

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,2 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.


Liite