Selskabsmeddelelse nr. 17/2019                           
Holbæk, den 6. november 2019                                                            


Indberetningspligtiges handler med Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier 

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 meddeler Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, at der er foretaget følgende transaktioner med aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S:

Navn: Lars Petersson
Årsag: Adm. direktør
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. november 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal: 1.100 stk.
Kursværdi: 97.460,00 kr.

Navn: Lars Bolding
Årsag: Sparekassedirektør
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. november 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal: 2.000 stk.
Kursværdi: 175.200,00 kr.

Navn: Tokasi Holding ApS
Årsag: Formand, Thomas Kullegaard er direktør og bestyrelsesmedlem i Tokasi Holding ApS
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. november 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal: 706 stk.
Kursværdi: 62.410,40 kr.

Navn: Safire Holding ApS
Årsag: Næstformand, Jakob Andersson, er direktør i Safire Holding ApS
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. november 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal: 280 stk.
Kursværdi: 24.752,00 kr.

Navn: Bent Andersen
Årsag: Bestyrelsesmedlem
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. november 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal: 1.129 stk.
Kursværdi: 99.803,60 kr.

Navn: SLK Advokatanpartsselskab
Årsag: Bestyrelsesmedlem Otto Spliid er stifter af og direktør i SLK Advokatanpartsselskab
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. november 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal: 563 stk.
Kursværdi: 49.769,20 kr.

Navn: Helle Bjørnøe
Årsag: Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. november 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal: 282 stk.
Kursværdi: 24.985,20 kr.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                     Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                      Formand     

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftede filer