Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

 

 

Indberetningspligtiges transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier

Ringkjøbing Landbobank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.

 

Venlig hilsen


John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftede filer