Source: Nexstim Oyj

Nexstim Oyj on päättänyt noin 1,8 miljoonan euron suunnatusta osakeannista ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksella

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 11.11.2019 klo 14.00

Nexstim Oyj on päättänyt noin 1,8 miljoonan euron suunnatusta osakeannista ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksella

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) 21.10.2019 tiedottamaan Antioikeuksien 2019 takaamiseen ja tähän liittyvään suunnattuun osakeantiin eli ns. Takausannin ja Suunnan Annin järjestämiseen liittyen, Yhtiön hallitus on saatuaan ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen tänään päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa enintään 15 601 167 uutta osaketta annetaan merkittäväksi hallituksen erikseen nimeäville merkintätakauksen Yhtiön antaneille tahoille (”Takaajat”) 0,115 euron tai 1,24 Ruotsin kruunun osakekohtaisella merkintähinnalla. Tämä tarkoittaa Yhtiölle enintään noin 1,8 miljoonan euron kokonaistuottoa ko. suunnatusta osakeannista ennen takauspalkkiota, muita palkkioita ja kuluja.

Takaajat ovat oikeutettuja Takausantia koskevan merkintätakauksensa määrään perustuvaan takauspalkkioon, joka vastaa 6 prosenttia ko. merkintätakauksen määrästä, mikäli palkkio maksetaan Yhtiön toimesta rahassa, tai vaihtoehtoisesti 8 prosenttia ko. merkintätakauksen määrästä, mikäli palkkio maksetaan Yhtiön osakkeina. Kukin Takaaja voi valita ottaako palkkion vastaan rahassa vai Yhtiön osakkeina. Takauspalkkion enimmäismäärä on 79 421 euroa, mikäli se maksettaisiin rahassa, ja 105 892 euroa, mikäli maksu tapahtuisi yksinomaan Nexstimin osakkeilla (eli 920 820 osakkeella soveltaen merkintähintaa 0,115 euroa). Suunnatussa osakeannissa osa osakkeiden merkintähinnasta voidaan täten maksaa kuittaamalla takauspalkkiota vastaan.

Suunnatun osakeannin kautta kerätyt varat tullaan käyttämään pääasiassa Yhtiön masennuksen hoitoon tarkoitettujen NBT-laitteistojen markkinointiin ja muihin vastaaviin kaupallistamispyrkimyksiin erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla, NBT-laitteistojen toimituksiin liittyvien hankintojen rahoittamiseen, velkojen takaisinmaksuun, krooniseen neuropaattiseen kipuun liittyvien uusien kliinisten tutkimusten arviointiin sekä tutkimus-, tuotekehitys- ja käyttöpääoman tarpeiden kattamiseen. Syynä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen suunnatussa osakeannissa on Yhtiön tarve kerätä uutta pääomaa ja parantaa Yhtiön rahoitusasemaa kustannustehokkaalla ja nopealla tavalla, ja näin mahdollistaa ja tukea Yhtiön ydinliiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tulevaisuudessa. Täten Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta suunnatussa osakeannissa.

Suunnatussa osakeannissa osakkeiden merkintäaika on 11.-14.11.2019, jolloin myös merkintähinnan tulee olla täysin maksettu.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:


Martin Jamieson, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito. 

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite