Indberetning af transaktioner med aktier i Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger om transaktioner med værdipapirer i Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.

Som led i koncernens revolverende aktiebaserede incitamentsprogram har direktør Peter Kjær erhvervet og afhændet aktier i Aktieselskabet Schouw & Co. Efter de samlede transaktioner ejer Peter Kjær og hans nærtstående i alt 26.500 stk. aktier i selskabet.

1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)Navn

 
Peter Kjær
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel

 
Direktionsmedlem
b)Første indberetning/ændring

 
Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)Navn

 
AKTIESELSKABET SCHOUW & CO.
b)LEI-kode213800V2R9WMMZASKK57

 
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode

 
 

Aktier

 

DK0010253921
b)Transaktionens art

 
Udnyttelse af optioner
c)Pris(er) og mængde(r)Pris(er)Mængde(r)
DKK 438,3015.000 stk.
  
  
  
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris
 

15.000 stk. aktier
DKK 438,30
e)Dato for transaktionen

 
13. november 2019
f)Sted for transaktionen

 
Uden for markedsplads


1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)Navn

 
Peter Kjær
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel

 
Direktionsmedlem
b)Første indberetning/ændring

 
Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)Navn

 
AKTIESELSKABET SCHOUW & CO.
b)LEI-kode213800V2R9WMMZASKK57

 
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode

 
 

Aktier

 

DK0010253921
b)Transaktionens art

 
Salg af aktier i forbindelse med selskabets aktiebaserede incitamentsprogram
c)Pris(er) og mængde(r)Pris(er)Mængde(r)
DKK 523,5018.500 stk.
  
  
  
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris
 

18.500 stk. aktier
DKK 523,50
e)Dato for transaktionen

 
13. november 2019
f)Sted for transaktionen

 
Nasdaq Copenhagen

Vedhæftet fil


Attachments
2019-11-14 FBM 10-2019 Indberetning PKJ - DAN