Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Totalt 15 687 350 aktier tecknats i den riktade aktieemissionen

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 15 november 2019, kl. 18.30 (EET)

Nexstim Abp: Totalt 15 687 350 aktier tecknats i den riktade aktieemissionen

I enlighet med styrelsens beslut i Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) som meddelades den 11 november 2019, har 15 687 350 nya aktier tecknats. Genom godkännandet av dessa teckningar kommer Bolaget att tillföras cirka 1,8 miljoner euro från den riktade emissionen exluderande garantiersättningar samt andra avgifter och kostnader.

Som Bolaget informerade om den 21 oktober 2019, 6 november 2019 och 11 november 2019, har teckningsoptionerna som emitterades under våren 2019 inlösts och Bolaget har genomfört en riktad emission. Genom teckningsoptionerna och den riktade emissionen har Bolaget anskaffat totalt cirka 2,9 miljoner euro innan avgifter och kostnader, och cirka 2,7 miljoner euro i nettolikvid efter avgifter och kostnader.

Bolaget vill även korrigera det maximala antalet aktier som beslutades om att emitteras den 11 november 2019 i enlighet med företagsmeddelandena på finska och engelska som offentliggjordes samma datum: Det korrekta maximala antalet aktier som kunde emitteras var 15 781 416.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga