Source: ALM Equity AB

ALM Equity och Klövern ingår samarbete i Kista

Stockholm, 2019-12-04

Klövern blir delägare i ALM Equitys projekt Kista Square Garden i centrala Kista

ALM Equity äger tomträtten med kontorsfastigheten sedan 2017 och har sedan förvärvet drivit en detaljplan för att konvertera byggnadens kontorsytor till bostäder. Projektet passar ALM Equity som handen i handsken; ett ombyggnadsprojekt som kräver kreativitet och nytänkande, med bästa kommunikationsnära läge och möjlighet att bygga effektiva bostäder anpassade för flera slutmarknader. Planen närmar sig antagande varpå tomten planeras friköpas från Stockholms stad och konverteringen till bostäder påbörjas samt utökas med nybyggnation.

Klövern är sedan länge en drivande kraft för utvecklingen i Kista och är den största fastighetsägaren i området. Som en del i  strategin går Klövern nu in som delägare i projekt Kista Square Garden. Tillsammans ska parterna utveckla och förvalta drygt 1 000 bostäder på platsen samt kommersiella ytor om cirka 12 000 kvadratmeter. Bostäderna kan användas för long-stay, bostadsrätter, ägarlägenheter samt hyresrätter. Utgångspunkten är dock att parterna i första hand gemensamt ska äga och förvalta de färdigställda lägenheterna och lokalerna. Planen tillåter även att en del av bostadsytan byggs och hyrs ut som hotellrum. De kommersiella ytorna kommer att innefatta matkoncept, upplevelser, service och plats för arbete. När projektet är färdigställt väntas det i förvaltning generera ett årligt driftnetto om cirka 110 Mkr och ha ett marknadsvärde om cirka 2 500 Mkr.

”Vi ser väldigt mycket fram emot att inleda ett samarbete med Klövern för utvecklingen av fastigheten man har kommit att älska. Med Klöverns starka lokalkännedom kompletterar vi varandra mycket väl i projektet. Tillsammans ska vi göra Kista till en ännu bättre plats där fritid möter arbetsliv i ett levande område. Inte minst ger fler bostäder i relation till kontor en annan samhällelig struktur, vilket både ökar platsens attraktivitet och minskar resorna mellan bostad och arbete.” säger Joakim Alm.

ALM Equity äger projektet genom dotterbolaget ALM Småa Bostad. I förvaltning kommer man istället att äga projektet genom dotterbolaget Svenska Nyttobostäder som därmed förväntas få ytterligare (sin ägarandel 50%) 1 000 bostäder i förvaltningsportföljen. Klövern förvärvar tidigare investerares ägarandel i projektet och får ett totalt ägande om 49,9%.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se