Source: ALM Equity AB

ALM Equitys dotterbolag Småa AB tilldelas markanvisning i Karlsviks strand, Stockholm

Stockholm 2019-12-13

Småa AB har tilldelats en markanvisning i Karlsviks strand, Farsta, med en preliminär byggrätt om ca 5 000 kvm BTA. Marken kommer att upplåtas som äganderätt med tillträde efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Inom området planerar bolaget för bostäder samt en förskola med direkt anslutning till Hökarängsbadet.

Karlsviks strand är ett större utvecklingsområde som tillsammans med Telestaden och intilliggande detaljplaner utökar Farsta mot sjön Drevviken. Totalt planeras för ca 4 500 bostäder, skolor, förskolor, verksamheter och grönområden. Småa har sedan tidigare en markanvisning omfattande ca 15 000 kvm BTA inom samma detaljplan.

"Vi är mycket glada över det utökade förtroendet i Karlsviks Strand, och möjligheten att bidra med ytterligare bostäder i anslutning till grönområden, spårbunden kollektivtrafik och service. Det markanvisade området har ett fantastiskt läge med utsikt över Hökarängsbadet och Drevvikens vatten, vilket ger goda förutsättningar för att skapa attraktiva bostäder med det lilla extra.", säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market. med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se