Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur.

Investoroplysningerne er opdateret som følge af at bestyrelsen har tilpasset kommunikationen vedrørende målsætningen for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur. Derudover er der i Investoroplysningerne foretaget mindre redaktionelle ændringer.
For nærmere forklaring henvises til fondsbørsmeddelelse af 16. december 2019, hvor baggrunden for beslutningen er beskrevet.

De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen


Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vedhæftede filer