Source: Nexstim Oyj

Nexstim Oyj:n hallitus päätti noin 141 tuhannen euron suunnatusta osakeannista Kreos Capital V (UK) Limitidille

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki 18.12.2019 klo 9.00

Nexstim Oyj:n hallitus päätti noin 141 tuhannen euron suunnatusta osakeannista Kreos Capital V (UK) Limitidille

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) hallitus on  päättänyt yhtiökokouksen 11.11.2019 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa Kreos Capital V (UK) Limitidin (”Kreos”) merkittäväksi on annettu yhteensä 1 186 718 Yhtiön uutta osaketta 0,119 euron osakekohtaisella merkintähinnalla ehdoin, että ko. osakkeiden merkintähinta yhteensä 141 219,44 euroa maksetaan kokonaisuudessaan kuittaamalla Kreosin Yhtiöltä olevaa lainasaamista vastaan.

13.9.2019 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti Yhtiö ja Kreos ovat tuolloin allekirjoittaneet sopimuksen liittyen ylimääräisiin vapaaehtoisiin lainalyhennyksiin. Sopimuksen mukaan Nexstim lyhentää lainapääomaa maksamalla Kreosille kaksi ylimääräistä vapaaehtoista noin 600 tuhannen euron lyhennyserää, ensimmäinen syyskuun 2019 ja toinen marraskuun 2019 aikana. Molemmat lainanpääoman lyhennykset ovat maksettu Kreokselle. Näiden kahden lainapääoman lyhennyksien lisäksi Kreos ja Yhtiö ovat nyt sopineet, että aikaisempaan maksuun liittyviä palkkioita yhteensä 141 219,44 euroa voidaan maksaa Yhtiön osakkeilla.

Suunnatulle osakeannille on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska lainan osittainen takaisinmaksu osakkeina rahan sijaan on perusteltu Yhtiön käyttöpääomatarpeiden kannalta ja osakeanti myös vahvistaa Yhtiön tasetta ja taloudellista asemaa. Osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän 20 päivän (18.11.-16.12.2019) osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla. Osakkeiden merkintähinnat kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoma rahastoon.

Kreos on merkinnyt uudet osakkeet, jotka rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 23.12.2019. Kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 27.12.2019 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 62 786 630.

Nexstimin toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi osakeantia seuraavasti: "Olemme iloisia tästä lainanantajamme Kreosin oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta. Tämä symboloi heidän vahvaa uskoa Nexstimin terapialiiketoiminnan kasvuun perustuvaan strategiaan, joka edistyy hyvin: Yhä kasvava joukko asiakkaita luottaa uniikkiin teknologiaamme aikana, jolloin neurostimulaation vetovoima hoitomuotona kasvaa.”

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:


Martin Jamieson, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito. 

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite