Traction förvärvade igår 7 395 000 aktier i det brittiska AIM-listade bolaget Driver Group Plc motsvarande en ägarandel om 14,2 % av kapitalet och rösterna. Köpeskillingen uppgick till 56,5 pence/aktie, totalt knappt £4,2 M.

Driver Group är ett brittiskt konsultbolag och en av de globalt ledande aktörerna inom tvistehantering främst med inriktning mot bygg-, infrastruktur- och energisektorerna under varumärkena Driver Trett och Diales. Bolaget erbjuder dessutom tjänster inom traditionell teknisk projektledning och rådgivning under varumärket Driver Project Services.

Driver Group har 26 kontor i 14 länder och omsatte under 2018/2019 knappt £60 M.Stockholm den 18 december 2019

AB Traction

Petter Stillström
+46 70-747 5661

Bilaga