De forventede udbytter for regnskabsåret 2019 for Investeringsforeningen Formuepleje’s 7 udbyttebetalende afdelinger fremgår af nedenstående skema. Udbytterne er foreløbige og kan ændre sig frem mod udbetalingstidspunktet.
Udbytterne er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens § 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2019. Opgørelsen er beregnet på baggrund af de:

  • Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat.
  • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti.
  • Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele.
  • Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter.
  • Afholdte administrationsomkostninger.

Alle forventede udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis. Aconto-udbytter forventes udbetalt i slutningen af januar 2020. De endelige udbytter for 2019 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 28. april 2020, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

AfdelingISIN-kodeI kr. pr. bevis.
Danske AktierDK00602691573,10
ObligationerDK00606329251,20
Global High YieldDK00161086400,00
RuslandDK001023780916,60
EM VirksomhedsobligationerDK00606328420,50
Globale AktierDK00603370959,10
ForbrugsaktierDK006033733517,90

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.


Med venlig hilsen
                            

Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

                                                                                                                                         

Vedhæftet fil