Selskabsmeddelelse nr. 154/2019
27.12 2019

Nasdaq Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE PÅ DKK 15.000.000 VED UDSTEDELSE AF 300.000 STK. NYE AKTIER ER GENNEMFØRT

Prime Office har i forbindelse med en rettet emission foretaget registrering hos Erhvervsstyrelsen af kapitalforhøjelse på 15 mio. DKK (nominelt DKK 300.000 aktier a nominelt DKK 50.

 Nom. kapital i DKKAntal aktier a 50 DKK
 174.665.7003.493.314
Rettet emission  15.000.000  300.000
I alt189.665.7003.793.314

Den rettede emission på 300.000 stk. nye aktier er sket til markedskurs på 182 den 16.12.2019 svarende til et provenu på DKK 54.600.000, og er tegnet af en række bestående aktionærer i selskabet.
De nye aktier vil blive noteret under fondskode DK0060137594, som også gælder for selskabets eksisterende aktier på Nasdaq Copenhagen, med virkning fra den 30.12.2019.

Ændringen af selskabets aktiekapital vil fremgå af selskabets vedtægter § 4.1, der findes på selskabets hjemmeside www.primeoffice.dk
Med venlig hilsen

Prime Office A/S

Mogens Vinther Møller, adm.direktør

Telefon +45 87 33 89 89

Om Prime Office A/S
Prime Office A/S blev børsnoteret i 2008 og ejer bolig, -kontor- og erhvervsejendomme i Nordtyskland, Kiel, Lübeck og Hamborg. Selskabet ejer 3.730 lejligheder og kontor-og erhvervsejendomme med et samlet areal på ca. 287.000 m2 i Nordtyskland. Den samlede balance er på over 2,5 mia. DKK og egenkapitalen udgør 1,01 mia. DKK.