Source: ALM Equity AB

ALM Equitys dotterbolag Småa AB avyttrar sista etappen av projektet Vita Staden, Stockholm

Stockholm 2019-12-30

ALM Equitys dotterbolag Småa AB, har avyttrat de 7 fastigheterna Fågelspindeln 1-7 i Hammarbyhöjden i Stockholm. Fastigheterna utgjorde den andra och sista etappen i projektet Vita Staden. Fastigheterna avyttras för 28,5 Mkr.

Projektet Vita Staden var planerat att utvecklas i två etapper varav den första etappen, bestående av 11 kedjehus, stod klar 2019. Etapp 2, som nu avyttrats, skulle uppförts som 6 radhus i 3 våningsplan. Projektet var en markanvisning som Småa AB tilldelades av Stockholm stad 2008 vars detaljplan vann laga kraft 2017. 

”Den första etappen av Vita Staden är ett projekt vi känner stolthet över att ha färdigställt och vi är övertygade om att den nya ägaren kommer göra ett utmärkt jobb med att bygga klart etapp 2. De besitter en stor kompetens inom projektering och byggnation och vi bedömer att projektet passar deras verksamhet väl. Vi kommer följa byggnationen med spänning och ser fram emot att se husen färdigställda och inflyttade.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se