De tekniske vanskeligheder er nu løst, og der kan atter opgøres indre værdi.

Der anmodes derfor om ophør af suspension i nedenstående afdeling:

OMX Short name         Navn                         ISIN

LSIVSE                            Verden Selection    DK0010274760

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.


Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør