På grund af tekniske vanskeligheder hos dataleverandør er det ikke muligt at beregne indre værdier.

Indtil situationen er afklaret, anmoder Invest Administration A/S om suspension af foreningens afdelinger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør