Formuepleje A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Investeringsforeningen Formuepleje, afd. Globale Aktier  (ISIN: DK0060337095), jfr. § 75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger mv.

I tidsrummet mellem kl. 9.25 til 14.33 den 6. januar 2020 var Afdelingens indre værdi 0,59% for lav.

Investeringsforvaltningsselskabet har identificeret 5 handler som er berørt af fejlberegningen, og har derudover informeret Børsmæglerforeningen om den pågældende fejl og anmodet depotselskabet om at informere de berørte investorer herom.

Meddelelsen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside (www.formuepleje.dk).

Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele i det pågældende tidsrum, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte Formuepleje A/S med henblik på berigtigelse af fejlen.

Investorer som hverken har købt eller solgt andele i tidsrummet er ikke påvirket af fejlberegningen.

 

Med venlig hilsen
Formuepleje


Søren Astrup
Direktør

Vedhæftet fil