Source: Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – kapitaludvidelse

Selskabsmeddelelse nr. 1, 2020

Holte, 14. januar 2020

Kapitaludvidelse i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Bestyrelsen har d.d. besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 6.495.000 svarende til 433 aktier á DKK 15.000 som følge af nytegning af aktier. Forhøjelsen sker i henhold til bemyndigelsen i punkt 3.9 i selskabets vedtægter.

Kapitalforhøjelsen er tegnet uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre.

Aktierne er tegnet kontant til kurs DKK 49.621,21 pr. aktie á DKK 15.000 svarende til et samlet provenu på DKK 21.485.983.

De ny-udstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er frit omsættelige omsætningspapirer.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet. De nye aktier vil efter registrering i Erhvervsstyrelsen blive søgt optaget til notering på NASDAQ OMX København med samme ISIN-kode som selskabets øvrige aktier.

Den totale aktiekapital er herefter DKK 719.160.000 fordelt på 47.944 aktier á DKK 15.000.
Hver aktie á DKK 15.000 giver én stemme svarende til 47.944 stemmer i alt.

De opdaterede vedtægter med den nye kapital vil blive lagt på selskabets hjemmeside (www.arthaoptimum.dk).

Kontakt


Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk


Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftet fil