Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen PFA Invest i 2020

1. februar 2020              Frist for fremsættelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
5. februar 2020              Offentliggørelse af årsrapport for 2019.
18. marts 2020              Ordinær generalforsamling.
26. august 2020             Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2020.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen, telefon 39 17 60 87.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S