Til Nasdaq Copenhagen

15. januar 2020

Nykredit opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2019
Nykredits hidtidige forventninger til 2019 var et resultat før skat i spændet 7,25-7,75 mia. kr. De forventninger opjusteres nu med 0,45 mia. kr.

Hertil kommer en engangsindtægt fra købet af LR Realkredit på ca. 0,6 mia. kr., som ikke er indregnet i forventningerne, men som vil indgå i årsrapporten for 2019. I årsrapporten, der offentliggøres 5. februar, vil årets resultat før skat således være ca. 8,8 mia. kr.

Opjusteringen skyldes primært en positiv udvikling på de såkaldte forretningsmæssigt udgåede derivater, hvilket bunder i renteudviklingen i 4. kvartal. Derudover er den høje konverteringsaktivitet fortsat ind i 4. kvartal, hvilket også bidrager til opjusteringen.

Det er tredje gang, at Nykredit har meldt en opjustering ud for 2019. Året har som helhed været præget af vækst og kundetilgang i hele forretningen samt ekstraordinær konverteringsaktivitet. Udlånet i Nykredit Bank er i 2019 steget 8%, mens udlånet til nominel værdi i Totalkredit er steget 10%.

Ved indgangen til 2019 var forventningerne til Nykredit-koncernens resultat før skat i spændet 6,5–7,5 mia. kr.  

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:
- Opjusteringen sætter to streger under et godt år for Nykredit. I 2019 har mange danskere valgt Totalkredit og Nykredit Bank til. Det har givet vækst i forretningen og et årsregnskab, der er betydeligt bedre, end vi forventede ved årets begyndelse. Kundetilgangen gør det samtidig muligt for os at vise endnu flere danskere, hvad en foreningsejet, finansiel virksomhed kan.

Udover ovenstående opjustering løfter Nykredit-koncernen også forventningerne til resultat før skat i 2019 i Totalkredit til ca. 3,0 mia. kr. De hidtidige forventninger til resultat før skat var i spændet 2,4–2,7 mia. kr. Således udgør de nye forventninger en opjustering på ca. 0,3 mia. kr.

Resultatet er ikke revideret.

Vedhæftet fil