Med virkning fra den 15. januar 2020 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest. 

Der er for flere afdelinger foretaget ændringer til managementhonoraret, emission- og indløsningssatser samt ÅOP. Managementhonorarerne ændres med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2020. De øvrige ændringer træder i kraft med virkning fra 15. januar 2020.

Prospektet og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod
Senior Product Manager