Source: Nexstim Oyj

Nexstim Plc:s diskussion gällande teknologilicensiering med en ledande Kalifornien-baserad akademisk institution upphörde

Företagsmeddelande, Helsinki 16 January 2020 kl.13.30 (EET)

Nexstim Plc:s diskussion gällande teknologilicensiering med en ledande Kalifornien-baserad akademisk institution upphörde

Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "företaget") meddelade Oktober 2, 2019 att det hade inlett licensieringsförhandlingar med en ledande Kalifornien-baserad akademisk institution.

Företaget meddelar nu att denna institution har beslutit att för tillfället inte fortsätta licensieringsförhandlingar med andra parter, eftersom dess program för klinisk utvecklingen och utvecklingen av mjukvara har finansierats i sin helhet av NIH (National Institutes for Health). Nexstim och institutionen överväger aktivt nu andra former av samarbete.

Martin Jamieson, Nexstim VD, kommenterade: “Det glädjer oss at institutionen har erhållit så omfattande finansiering av NIH och vi fullt förstår deras position. Vi fortsätter aktivt att diskutera andra former av samarbete. Vi på Nexstim anser fortfarande att Nexstims unika navigeringsnogrannhet är kritisk för att leverera förbättrade behandlingsresultat. Institutionens teknologi, tillsammans med Nexstims SmartFocus® teknologi, har möjligheten att producera nya och effektiva behandlingsalternativ för deprimerade patienter som är högt resistenta mot behandling.

Ytterligare information finns tillgängligt på webbsidan www.nexstim.com, eller fås genom att kontakta:

Martin Jamieson, VD
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga