Selskabsmeddelelse nr. 6/2020

Til: NASDAQ Copenhagen A/S                                                 

København, Danmark, 17. januar 2020


Asahi Kasei Pharma Denmark A/S meddeler det endelige resultat det frivillige
offentlige købstilbud


Asahi Kasei Pharma Denmark A/S, som den 15. januar 2020 offentliggjorde det foreløbige resultat af det frivillige offentlige købstilbud på aktier og warrants i Veloxis Pharmaceuticals A/S, offentliggør i dag det endelige resultat af det frivillige offentlige købstilbud.

Der henvises til Asahi Kasei Pharma Denmarks meddelelse der er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Craig A. Collard             Ira Duarte                               
CEO                              CFO     

Telefon:                        +1 919-591-3090     
E-mail:                         IR@Veloxis.com

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal den engelske version have forrang.


Bilag

Meddelelse fra Asahi Kasei Pharma Denmark A/S


Om Veloxis

Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre transplanterede patienters liv. Som et dansk selskab driver Veloxis virksomhed i USA gennem Veloxis Pharmaceuticals, Inc., et helejet datterselskab med hovedkontor i Cary, North Carolina i USA. Veloxis har succesfuldt udviklet Envarsus XR (tacrolimus extended-release tablets) baseret på selskabets unikke og patenterede delivery-teknologi, MeltDose®, som er designet til at forbedre absorberingen og biotilgængeligheden af udvalgte oralt-indgivne medicinalvarer. Selskabet er fokuseret på den umiddelbare kommercialisering af Envarsus XR i USA, udvidelsen af partnerskaber i hele verden samt erhvervelse af aktiver brugt af transplanterede patienter og på tilgrænsende lægelige specialområder. Veloxis er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere oplysninger, besøg www.veloxis.com.


Disclaimer

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Canada, Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Veloxis. Købstilbuddet fremsættes udelukkende i form af tilbudsdokumentet, der er udarbejdet og offentliggjort af Asahi Kasei Pharma Denmark, og som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet. Aktionærer og warrantindehavere i Veloxis opfordres til at læse tilbudsdokumentet, bestyrelsens redegørelse og eventuelt tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om Købstilbuddet.

Købstilbuddet fremsættes i USA i overensstemmelse med Section 14(e) i og Regulation 14E udstedt i medfør af den amerikanske Securities Exchange Act af 1934 med senere ændringer (“Exchange Act”), for så vidt angår tilbuddet om at købe udestående aktier med forbehold af undtagelserne i Rule 14d-1(c) i Exchange Act og i øvrigt i overensstemmelse med dansk ret. I overensstemmelse med én eller flere undtagelser fastsat i Rule 14e-5(b) i Exchange Act kan Asahi Kasei Pharma Denmark eller dennes repræsentanter eller fondsmæglere (der optræder som agenter eller lignende for Asahi Kasei Pharma Denmark) til enhver tid erhverve eller indgå aftaler om at kunne erhverve Veloxis-aktier og -warrants uden for USA på anden vis end i henhold til Købstilbuddet i den periode, hvor Købstilbuddet er åbent for accept.

Vedhæftede filer