Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


17. januar 2020


Opjustering af forventningerne til 2019


Vestjysk Bank opjusterer sine forventninger til årets resultat efter skat til niveauet 470-480 mio. kr.


Banken har senest ved selskabsmeddelelse af 8. oktober 2019 opjusteret forventningerne til årets resultat efter skat til niveauet 420-460 mio. kr.


Opjusteringen skyldes en fortsat positiv udvikling i bankens aktiviteter i 4. kvartal af 2019, herunder høj konverteringsaktivitet på realkreditområdet samt lavere nedskrivninger på landbrug end forventet.


Vestjysk Bank offentliggør bankens årsrapport for 2019 den 20. februar 2020.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 96 63 21 04.Vestjysk Bank A/S
  
 
Jan Ulsø Madsen
Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 21 04 
 
CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk