ALM Equity.png
Source: ALM Equity AB

ALM Equity tecknar hyresavtal med hotelloperatör

Stockholm, 2020-01-17

ALM Equitys affärsområde Förvaltning har tecknat hyresavtal avseende hotellfastigheten Sollentuna Städet 11 i Södra Häggvik, Sollentuna. Avtalet löper i 20 år och omfattar cirka 400 hotellrum samt en restauranglokal. Det årliga driftnettot beräknas till cirka 26 Mkr.

”Det känns väldigt bra att ytterligare kunna befästa den nya stadsdelen Södra Häggvik och dess plats på kartan med ett hotell. Hyresgästen har ett nytänkande och smart koncept som lirar bra med våra visioner och planer för området. Tillsammans skapar vi en plats för boende, besökare och företag. Läget mellan Stockholm City och Arlanda, samt den kommande förbifarten, ger goda förutsättningar för detta. Båda parterna är väldigt nöjda.” säger Joakim Alm, VD för ALM Equity.

Parterna har sedan tidigare tecknat hyresavtal i Hesselby Slott, där 200 hotellrum hyrts ut för long stay-boende.

”I och med hyresavtalet har vi idag cirka 1000 hotellrum i vår kommersiella fastighetsportfölj fördelat på fyra hotellfastigheter som ska uppföras till ett värde på ca 1 miljard kronor” säger Tommy Johansson, Affärsområdeschef för Förvaltning.

Den 20 december 2019 vann ALM Equity även en markanvisning i Barkarby Centrum på 24 000 kvm där bolaget planerar att bygga ytterligare hotell, kontor och bostäder i anslutning till stationen som blir en framtida knutpunkt för regionen.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market. med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB

Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se