Til        Nasdaq Copenhagen A/S
           og pressen

                                                                                                                    5. februar 2020

NYKREDIT offentliggør i dag årsrapporter for 2019 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48
Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80
Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08
Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med årsregnskabet:

- Vi offentliggør i dag et meget tilfredsstillende årsregnskab. Regnskabet sætter punktum for et år med stor kundetilgang og vækst i alle dele af forretningen. Udlånet i Nykredit Bank og Totalkredit er vokset med hhv. 8% og 10%.

- I 2019 greb boligejere over hele landet muligheden for at konvertere til historisk billige lån. Mange valgte samtidig at skifte til Nykredit Bank eller en af vores partnere i Totalkredit. Vi er glade for at hilse hver og en velkommen som kunde. Alene i 2019 er antallet af boligejere med et realkreditlån her fra koncernen vokset med over 30.000.

- Kundetilgangen giver os mulighed for at vise flere danskere, hvad en foreningsejet finansiel virksomhed kan. For første gang har vi i 2019 givet mere end 1,5 mia. kr. tilbage til kunderne. Det kan vi kun, fordi vi er ejet af Forenet Kredit. Vi er stolte af, at vi på den måde kan give kunderne del i fremgangen.

Udvalgte forhold fra årsrapporten:

  • Nykredit Banks udlån og formue under forvaltning er i 2019 steget henholdsvis 8% og 59%. Stigningen i formue under forvaltning er primært drevet af købet af Sparinvest.
  • Totalkredits udlån i nominel værdi er i 2019 steget med 10%.
  • Koncernens effektivitet og rentabilitet er fortsat på et konkurrencedygtigt niveau med en omkostningsprocent på 36,5% og en forrentning af forretningskapitalen (ROAC) på 12,4%.
  • Forventningerne til resultat før skat og forretningsresultat for 2019 blev ved årets begyndelse fastlagt til 6,5–7,0 mia. kr. Forretningsresultat for 2019 ender på 8,3 mia. kr., mens resultat før skat ender på 8,8 mia. kr. I resultat før skat er indregnet en engangsindtægt (badwill) på 564 mio. kr. fra købet af LR Realkredit.
  • Forventninger til resultat før skat og forretningsresultat for 2020 er fastlagt til 6,25-6,75 mia. kr.
     Mio. kr.
Nykredit-koncernen     
 20192018201720162015
Indtægter 14.65612.02314.01013.41112.407
Omkostninger5.3474.8905.0675.2855.071
Nedskrivninger på udlån994380379680920
Forretningsresultat8.314 6.753 8.564 7.446 6.416
Forretningsmæssigt udgåede derivattyper-1122801.517  -763229
Badwill, nedskrivning på goodwill og afskrivning på kunderelationer564----1.965
Årets resultat før skat8.766 7.033 10.081 6.683 4.680
Skat1.3401.2422.0251.3261.447
Årets resultat7.427 5.792 8.056 5.357 3.233

  
Der henvises til selskabernes årsrapporter for 2019, der i dag er offentliggjort på nykredit.com.

For yderligere kommentarer, kontakt presseafdelingen på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil