Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.

Investeringsforeningen PFA Invest    

ISIN
 

Udbytte (kr. pr. andel)
Danske Aktier DK0060446623 9,20
Globale Aktier DK0060446706 11,30
Højt Udbytte Aktier DK0060457901 9,00
Europa Value Aktier DK0060579183 2,00
USA Stabile Aktier DK0060750883 3,60
Balance A DK0060522829 0,90
Balance AA DK0060814366 0,60
Balance B DK0060446979 2,40
Balance C DK0060622884 2,10

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 6. februar 2020 med valør den 10. februar 2020. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til aconto-udbytte er den 5. februar 2020. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 6. februar 2020.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S