I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde den 5. februar 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v., som følge af årsregnskabet. Prospektet indeholder desuden foreslået udbytte og aconto udbytte for afdelingerne, der forelægges på generalforsamlingen for Investeringsforeningen PFA Invest den 18. marts 2020.

Prospektet indeholder endvidere:

  • Opdatering af risikoindikatoren for afdelingen PFA Invest Globale Aktier. Her er afdelingens risiko ændret fra 5 til 6.
  • Opdateringen af ordlyden vedrørende Foreningens mulighed for at optage lån. Ordlyden er opdateret således, at Foreningen fremadrettet kan optage midlertidige kortfristede lån på højst 10 % af afdelingens formue, bortset fra lån med investeringsformål.
  • Præcisering af, at afdelingerne PFA Invest Kreditobligationer, PFA Invest Udenlandske obligationer og PFA Invest Mellemlange obligationer ikke må investere i danske aktier eller andele af selskaber mv., der er hjemmehørende i Danmark.
  • Præcisering af principper for Investeringsforeningen PFA Invests målsætninger om udøvelse af aktivt ejerskab.

Prospektet og opdateret Central Investorinformation vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S


Attachment