Hermed gentages offentliggørelse af årsrapport 2019 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen godkendte den 5. februar 2020. Årsrapporten vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk Med venlig hilsen PFA Asset Management A/S


Attachment