Beregningen af indre værdier for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest er forsinket som følge af tekniske udfordringer.


Indre værdi vil blive beregnet og offentliggjort hurtigst muligt.


Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S