Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 13.2.2020 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019: Marimekolla vahva vuosi – liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 40 prosenttia

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-joulukuun 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona, ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Neljäs vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 34,7 miljoonaan euroon (Q4/2018: 29,7). Kasvu kertyi pääosin vähittäis- ja tukkumyynnistä Suomessa sekä vertailukautta paremmasta tukkumyynnistä ja suuremmista lisenssituotoista Aasian-Tyynenmeren alueella. Aasian-Tyynenmeren alueen tukkumyynnin kasvu vertailukaudesta johtui pääosin siitä, että osa vuoden 2018 lopun tukkutoimituksista ajoittui vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle.
  • Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (1,2). Vertailukelpoinen liikevoitto parani 87 prosenttia ja oli 3,0 miljoonaa euroa (1,6).
  • Tulosta paransi myynnin kasvu; sitä puolestaan heikensivät korkeammat kiinteät kulut.

Vuosi 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto nousi 12 prosenttia ja oli 125,4 miljoonaa euroa (2018: 111,9). Kasvua oli kaikilla markkina-alueilla. Etenkin vähittäismyynti Suomessa, tukkumyynti ja lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella sekä tukkumyynti EMEA:n alueella kasvattivat liikevaihtoa.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 40 prosenttia ja oli 17,1 miljoonaa euroa (12,2). Liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa (17,7). Vuoden 2018 liikevoittoon sisältyi yhtiön pääkonttorin myynnistä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto.
  • Liikevoittoa paransivat myynnin kasvu ja suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Sitä puolestaan heikensivät korkeammat kiinteät kulut.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Vuodelta 2018 maksettiin varsinaista osinkoa 0,60 euroa osaketta kohden sekä lisäosinkona 1,25 euroa osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2020

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2020 olevan edellisvuotista korkeampi. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi.


Avainluvut


(Milj. euroa)
 

10–12/
2019

10–12/
2018
 

Muutos, %
 

1–12/
2019
 

1–12/
2018

 
Muutos, %
Liikevaihto34,729,717125,4111,912
Kansainvälinen myynti12,811,41254,348,312
  osuus liikevaihdosta, %3738 4343 
Käyttökate (EBITDA)6,21,8 29,720,247
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) *6,22,218629,714,7102
Liikevoitto3,01,214417,117,7-3
Vertailukelpoinen liikevoitto3,01,68717,112,240
Liikevoittomarginaali, %8,7 4,2 13,615,8 
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %8,7 5,4 13,610,9 
Kauden tulos2,10,913613,013,7-5
Tulos/osake, euroa0,260,111361,611,70-5
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa0,260,15741,611,1540
Liiketoiminnan rahavirta *7,85,83629,012,2137
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   17,947,6 
Omavaraisuusaste, % *   40,270,0 
Nettovelka/käyttökate **-- 0,35- 
Bruttoinvestoinnit1,30,2 2,61,3103
Henkilöstö kauden lopussa   4504451
  joista Suomen ulkopuolella   98102-4
Brändimyynti ***73,950,546250,8248,41
  josta Suomen ulkopuolella45,227,664156,6167,2-6
  kansainvälisen myynnin osuus, %6155 6267 
Myymälöiden lukumäärä   151153-1

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa. Verovaikutus huomioitu.

* Vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) muutokseen, liiketoiminnan rahavirtaan ja omavaraisuusasteeseen vaikutti myös IFRS 16. Taulukon bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

** IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku (yksi pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista) raportoitiin ensimmäisen kerran tilivuoden 2019 lopussa.

*** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.


Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

"Marimekon vahva kehitys jatkui vuonna 2019. Liikevaihtomme kasvoi kaikilla markkina-alueilla, ja vertailukelpoinen liikevoittomme parani merkittävästi. Tästä meidän on hyvä aloittaa uusi vuosikymmen jatkaessamme työtämme pitkän aikavälin kansainvälisen kasvustrategiamme mukaisella polulla.

Liikevaihtomme vuonna 2019 kasvoi 12 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoittomme 40 prosenttia. Vahvan kehityksen jatkuminen myös menneenä vuotena on osoitus siitä, että suuntamme on oikea ja olemme hyvässä vauhdissa matkalla kohti pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme eli yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittomarginaalia.

Koko vuoden liikevaihtomme oli 125,4 miljoonaa euroa (111,9). Suomessa myynti kasvoi 12 prosenttia ja varsinkin vähittäismyynti kehittyi erityisen hyvin. Kansainvälisesti kasvua toivat etenkin tukkumyynti ja lisenssituotot meille tärkeällä Aasian-Tyynenmeren alueella sekä tukkumyynti EMEA:n alueella. Yhteensä kansainvälinen myynti kasvoi 12 prosenttia. Olemme viime vuosien aikana panostaneet pitkäjänteisesti digitaalisen liiketoimintamme kehittämiseen, ja menneenä vuonna verkkomyynti jatkoi erittäin vahvaa kasvuaan. Myynnin kasvun ja suhteellisen myyntikatteen parantumisen ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 17,1 miljoonaan euroon (12,2).

Loka-joulukuussa liikevaihtomme kasvoi 17 prosenttia 34,7 miljoonaan euroon (29,7) muun muassa onnistuneen joulusesongin ansiosta. Vahvalla kotimarkkinallamme myynti nousi 20 prosenttia. Kansainvälinen myynti puolestaan kasvoi 12 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomme parani myynnin kasvun johdosta 87 prosenttia ja oli 3,0 miljoonaa euroa (1,6).

Vuoteen 2022 ulottuvalla strategiakaudellamme tavoitteenamme on selvästi aiempaa vahvempi kasvu ja kannattavuus. Tämän saavuttaminen edellyttää kansainvälisesti tunnettua ja haluttavaa brändiä sekä entistä laajempaa globaalia asiakaskuntaa puhuttelevaa tuotevalikoimaa. Kevään 2018 menestyksekkään yhteistyön jatkoksi lanseerasimme globaalin japanilaisen vaatebrändi Uniqlon kanssa marraskuussa uuden, rajoitetun ajan saatavilla olleen yhteistyömalliston. Uniqlo x Marimekko -brändiyhteistyö tarjosi meille toistamiseen ainutlaatuisen tilaisuuden tutustuttaa todella laaja globaali yleisö Marimekkoon ja näin vahvistaa ydinliiketoimintaamme kansainvälistä tunnettuuttamme kasvattaen. Myös mallistojemme pitkäjänteinen modernisointityö näkyy: tuotelinjoistamme vahvimmin vuonna 2019 kasvoivat viestinnälliset keihäänkärkikategoriamme muoti (20 prosenttia) ja laukut (17 prosenttia) kiinnostavien lanseerausten, kuten Marimekko Kioski -katumuotimalliston ja uuden nahkalaukkukokoelman, tukemana.

Vuonna 2020 panostamme kansainväliseen kasvuun entistä enemmän muun muassa lisäämällä markkinointia globaalin tunnettuutemme kasvattamiseksi sekä vahvistamalla edelleen kansainvälisen liiketoiminnan osaamistamme. Olemme myös aloittaneet kokeellisen tulevaisuuden monikanavaisen myymäläkokemuksen suunnittelun samalla, kun uudistamme ja laajennamme myymäläverkostoamme ja investoimme tärkeän kasvuajurimme digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Jatkaessamme työtämme kansainvälisen kasvun rakentamiseksi samalla luonnollisesti seuraamme tarkasti erilaisten poikkeustilojen kuten koronavirusepidemian ja Hongkongin epävakaan tilanteen kehittymistä.

Aloitimme vuoden täysin uudistuneessa Marimekko-talossa. Uskomme, että pääkonttorimme uusi ilme lisää Marimekko-talon kiinnostavuutta brändimme ystävien vierailukohteena. Erityisesti uudistus tukee työskentelykulttuuriamme, kun rakennamme Marimekon kansainvälistä menestystarinaa yhdessä henkilöstömme kanssa.

Vuosi 2020 on Marimekolle historiallinen myös siinä mielessä, että markkina-arvon hyvä kehitys nosti Marimekon kuluvan vuoden alusta Nasdaqin Helsingin-pörssissä markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten luokkaan.”


Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla. Esimerkiksi koronavirusepidemia, epävakaa tilanne Hongkongissa ja muut mahdolliset poikkeustilanteet yhtiön markkinoilla voivat vaikuttaa kuluttajien ja kumppanien ostokäyttäytymiseen ja sitä kautta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Koronaviruksen vaikutukset, jotka tällä hetkellä keskittyvät erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueelle, ovat vielä epävarmat, mutta epidemia voi heikentää myyntiä, kannattavuutta ja globaalin hankintaketjun toimintavarmuutta. Noin 15 prosenttia Marimekon tuotteista valmistetaan Kiinassa. Marimekon tämänhetkisen arvion mukaan liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kuluvana vuonna kuitenkin edelleen nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Yhtiön kasvun vetureita ovat verkkomyynti, olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen kaikilla markkinoilla sekä partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa. Myös kertaluonteisilla kampanjatoimituksilla on merkittävä vaikutus yhtiön kasvuun. Tavoitteena on avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat.

Marimekko panostaa vuonna 2020 aiempaa mittavammin entistä vahvemman kasvun ja kannattavuuden saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Kiinteiden kustannusten arvioidaan tästä syystä nousevan merkittävästi edellisvuodesta. Yhtiö vahvistaa edelleen kasvuun tarvittavaa kansainvälisen liiketoiminnan osaamistaan, ja henkilöstökustannusten ennakoidaan olevan selvästi edellisvuotta suuremmat. Markkinointikustannusten arvioidaan kasvavan (2019: 7,4 miljoonaa euroa), kun yhtiö lisää panostuksiaan tunnettuuden kasvattamiseksi puhutellakseen entistä laajempaa globaalia kohdeyleisöä. Myös kokonaisinvestointien odotetaan nousevan huomattavasti edellisvuodesta (2019: 2,6 miljoonaa euroa): yhtiö uudistaa ja laajentaa myymäläverkostoa sekä kehittää digitaalista liiketoimintaa ja tietojärjestelmiä vahvistaakseen kansainvälistä kilpailukykyään. Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle, ja näin arvioidaan olevan myös vuonna 2020, erityisen voimakkaasti varsinkin tuloksen osalta, mihin vaikuttaa myös kasvupanostusten ajoitus. Vuoden viimeisellä neljänneksellä joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja institutionaalisille sijoittajille pidetään 13.2.2020 kello 12.30. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/2019-results. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse. Puhelun tunnuksen ja puhelinnumerot saat ilmoittautumalla sähköpostitse anna.tuominen@marimekko.com. 


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261


MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite