logo.png
Source: Nexstim Oyj

Meddelande om Nexstim Abp 2019 helårsresultat

Företagsmeddelande, Helsingfors, 24 februari 2020 kl 9.00 (EET)

Meddelande om Nexstim Abp 2019 helårsresultat

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att meddela sitt helårsresultat för räkenskapsåret som gick ut den 31 december 2019 på fredagen den 28 februari 2020 kl. 9.00 finsk tid.

En telefonkonferens för massmedia, investerare och analytiker kommer att äga rum kl. 15.00 finsk tid fredagen den 28 februari 2020. Mikko Karvinen, vd och Joonas Juokslahti, finansdirektör kommer att presentera de ekonomiska och operativa resultaten följt av en frågestund.


Ring in till telefonkonferensen:

Finland: +358 (0) 9 2319 5437

Sverige: +46 (0) 8 50520 424

Storbritannien: +44 (0) 20 3003 2666

USA: +1 212 999 6659

Internationell: +44 (0) 20 3003 2666

Samtalet lösenord: Nexstim


NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, vd


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+ 358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga