Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Generalforsamlingen finder sted i den nye konferencesal hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 25. februar 2020 på investorportalen på www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 39 17 50 00  (hverdage mellem kl. 9 og 16) og skal ske senest den 16. marts 2020. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 11. marts 2020.

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2019 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 25. februar 2020 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

København, den 25. februar 2020.

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

 Attachments