Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 25. februar 2020
SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2020

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 25. februar 2020.

Navn: Jaroslaw Pawel Lipinski
Årsag til indberetning Insider
Selskabets navn: Cemat A/S
Fondskode og betegnelse: ISIN DK0010271584
Transaktionens karakter: Køb
Dato: 25. februar 2020
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antallet af handlede aktier: 46.800
Kurs: 0,35

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil