FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 23. marts 2020 kl 16:00

Hos Grant Thornton, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og bestyrelse
  3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne -ingen forslag!
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
    1. Bestyrelsen anbefaler intet udbytte i år
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1. Se nedenfor.
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Alle er valgt for en et-årig periode. Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen, Nicolai Platzer, Christian Kanstrup og Kurt Bager afgår derfor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle.

Valg af Revisionsfirma:

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Grant Thornton

Aktiekapitalens størrelse:

Selskabets aktiekapital er 4.239.585 kroner fordelt på 847.917 aktier á 5 kr. per styk.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/fastpasscorp

www.facebook.com/fastpasscorp